Valorant League 2023 Season 1

Valorant League 2023 Season 1

PosTeamPtsKillsDeathsAssistsKDA.RWin %
1-7044232.1100.0
2RL Team 24-0000.00.0
2RL Team 18-0000.00.0
2RL Team 19-0000.00.0
2RL Team 20-0000.00.0
2RL Team 21-0000.00.0
2RL Team 22-0000.00.0
2RL Team 23-0000.00.0
2RL Team 25-0000.00.0
2RL Team 16-0000.00.0
2Valorant Team 2-0000.00.0
2Valorant Team 3-0000.00.0
2Valorant Team 4-0000.00.0
2Valorant Team 5-0000.00.0
2Valorant Team 6-0000.00.0
2Valorant Team 7-0000.00.0
2Valorant Team 8-0000.00.0
2RL Team 17-0000.00.0
2RL Team 15-0000.00.0
20-6730363.4100.0
21RL Team 05-0000.00.0
22-4470170.90.0
23-306730.50.0
24Endgame Div 1 Rocket League Team-0000.00.0
24RL Team 01-0000.00.0
24RL Team 02-0000.00.0
24RL Team 03-0000.00.0
24RL Team 04-0000.00.0
24RL Team 06-0000.00.0
24RL Team 14-0000.00.0
24RL Team 07-0000.00.0
24RL Team 08-0000.00.0
24RL Team 09-0000.00.0
24RL Team 10-0000.00.0
24RL Team 11-0000.00.0
24RL Team 12-0000.00.0
24RL Team 13-0000.00.0
24Valorant Team 1-0000.00.0